Chiến lược

Vì giao dịch trên thị trường chứng khoán có rủi ro cao, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chiến lược giao dịch mà họ phát triển để giao dịch và đầu tư vào thị trường.

Chiến lược giao dịch là một kế hoạch cố định được thiết kế để đạt được lợi nhuận bằng cách mua và bán các công cụ của thị trường. Bằng cách sử dụng các chiến lược này đúng cách, nhà giao dịch có thể đối phó với tâm lý giao dịch, khả năng xác minh, định lượng, tính nhất quán và tính khách quan.

Đối với mọi chiến lược giao dịch, nhà đầu tư cần xác định tài sản để giao dịch, điểm dừng lỗ/chốt lời và các quy tắc quản lý tiền. Quản lý tiền tệ có thể làm cho một chiến lược có khả năng sinh lời không có lợi.

Các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và nhiều khía cạnh khác, như: khai thác dữ liệu, tin tức và dữ liệu thị trường xã hội. Chúng thường được xác minh bằng cách cho phép kiểm tra thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá kh, trong đó quy trình phải tuân theo phương pháp khoa học và bằng cách thử nghiệm chuyển tiếp (còn gọi là ‘giao dịch trên giấy’), nơi chúng được thử nghiệm trong môi trường giao dịch mô phỏng.

Tại Finame, chỉ có trưởng bộ phận giao dịch của chúng tôi chịu trách nhiệm về các chiến lược giao dịch và giao dịch của chúng tôi.

Chiến lược PAMM

Dành riêng cho các nhà giao dịch của chúng tôi, chúng tôi đề xuất các chiến lược sau do trưởng bộ phận giao dịch quản lý:

  • Chiến lược động PAMM 1
  • Chiến lược động tăng cường PAMM 2
  • Chiến lược Opus PAMM 3
  • Chiến lược Opus tăng cường PAMM 4
  • Chiến lược Opus cuối PAMM 5 Opus
  • Các chiến lược Opus giới hạn theo phân bổ cấu trúc 60/30/10 cho PAMM 3, 4, 5

Bản giải trình chi tiết sẽ được bàn giao trước khi ký kết đối với từng chiến lược.

*Áp dụng T&C