Câu chuyện của Chúng tôi

Chúng tôi xây dựng finame.io bắt đầu bằng việc xác định những gì mà chúng tôi xem thị trường cần: nhà môi giới chuyên nghiệp, định hướng kinh doanh và cách tiếp cận của các nhà lãnh đạo.

Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn lên và xuống của ngành.

Tìm hiểu và nghiên cứu đâu là cách tốt nhất để xây dựng một nhà môi giới tài chính.

Chúng tôi đã học được điều gì là quan trọng đối với nhà giao dịch và đối với nhà đầu tư.

Xác định về cơ bản điều gì là quan trọng đối với đội ngũ các chuyên gia, các quy định và bất kỳ ai mà chúng tôi có cơ hội hợp tác.

Lấy kinh nghiệm vượt trội, mối quan hệ với đối tác và độ tin cậy cao – chúng tôi đã kết hợp tất cả lại với nhau để tạo thành một nơi mà hiện tại chúng tôi gọi là: Finame.io.

Đây là sự khởi đầu với những điều mà chúng tôi xem là nhà môi giới tốt nhất, đáng tin cậy nhất hướng đến mục tiêu là dành sự quan tâm cá nhân cho mỗi khách hàng.