Chúng ta là ai?

  • Finame.io là tên miền được vận hành bởi WinPips.io.
  • Được xây dựng với một mục đích – trở thành ngôi nhà của tất cả các nhà lãnh đạo tài chính trên toàn thế giới.
  • Chúng tôi xây dựng công ty này với các đối tác hàng đầu, giàu kinh nghiệm với mục tiêu phục vụ các chuyên gia giao dịch, nhà đầu tư, đối tác và các chuyên gia có kinh nghiệm tài chính tốt nhất.
  • Finame.io là nhà môi giới mới nổi, chúng tôi đặt niềm tin và trải nghiệm tốt nhất lên các giá trị hàng đầu.
  • Hãy xem cách chúng tôi thực hiện như thế nào?